NL / EN
MENU

Kraamtijd

De eerste zes weken na de bevalling worden de “kraamtijd” genoemd. De eerste week word je bijgestaan door een kraamverzorgende. Zij verzorgt jou en de baby en draagt veel van haar kennis en ervaring over. Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg en dit wordt deels vergoed door de zorgverzekeraar vanuit het basispakket. Er is een wettelijke eigen bijdrage van €4,70 per uur. Het minimum aantal uren zorg waar je recht op hebt, is 24 uur te verdelen over 8 dagen, geteld vanaf de dag van de bevalling. Het kraamcentrum bepaalt in overleg met ons uiteindelijk de noodzakelijke kraamzorg. De kraamzorg wordt geïndiceerd volgens het landelijk indicatie protocol (LIP). Gedurende de hele kraamperiode zal de kraamverzorgende bij jou en de baby controles uitvoeren, helpen met zaken als de (borst)voeding en de baby in bad doen, eventueel het bezoek opvangen en enkele huishoudelijke taken op zich nemen. De kraamverzorgende verstrekt informatie en beantwoordt jouw vragen. Ook zal de kraamverzorgende de baby dagelijks wegen als je borstvoeding geeft en houdt zij ons op de hoogte over het verloop van de kraambed; wij blijven eindverantwoordelijke tijdens deze periode.

Wij komen ook een paar keer bij je thuis gedurende de eerste week.

Huisbezoekschema

Dag 1: De dag van de bevalling.

Dag 2 of 3: Huisbezoek door verloskundige: Evaluatie van het gewicht en de voeding van de baby. Iedere dag wordt de baby gewogen door de kraamverzorgende en het is normaal dat een baby in de eerste dagen wat gewicht verliest. Op de 3e dag mag de baby maximaal 7% van het geboortegewicht afgevallen zijn. Indien de baby te veel is afgevallen, zal de baby extra voeding moeten krijgen. Ook zullen we, indien nodig, bespreken hoe de borstvoeding beter op gang gebracht kan worden. Daarnaast bespreken we jullie ervaringen van de bevalling en worden de controles besproken die de kraamverzorgende bij de moeder en de baby dagelijks uitvoerd.

Dag 5: Huisbezoek door verloskundige: Indien je hechtingen hebt, worden deze gecontroleerd en eventueel verwijderd en het gewicht en de voeding van de baby worden opnieuw geëvalueerd. Rond deze dag zal een verpleegkundige van de GGD langskomen voor het uitvoeren van de hielprik en de gehoortest bij de baby. Hiervoor is het van belang dat jullie de baby zo snel mogelijk na de geboorte aangeven bij de gemeente; in ieder geval binnen 3 dagen na de geboorte! Maak hiervoor online een afspraak bij de gemeente! Vanuit de aangifte bij de gemeente wordt namelijk het huisbezoek ingepland en dit huisbezoek moet uiterlijk op dag 7 zijn gedaan. Voor de informatiefolder (ook in verschillende talen) over de hielprik en gehoorscreening klik hier

Dag 8: Huisbezoek door verloskundige; Afsluiten van het kraambed. We zullen je adviezen geven omtrent de voeding, de nacontrole, verloop van bloedverlies en eerste menstruatie, anticonceptie en het consultatiebureau. Meer informatie over anticonceptie na de bevalling kan je nalezen op: anticonceptie.nl

Nacontrole

Tot 6 weken na de bevalling kan je ons nog bellen met vragen of klachten die gerelateerd zijn aan de zwangerschap of bevalling. Voor vragen omtrent de baby en de voeding van de baby kan je contact opnemen met het consultatiebureau. De gegevens van het desbetreffende consultatiebureau ontvang je bij het afsluiten van het kraambed. Indien er 6 weken na de bevalling nog klachten bestaan ten gevolge van de bevalling, wordt de zorg definitief afgesloten met een eindgesprek en eindcontrole op de praktijk. Hiervoor dien je zelf een afspraak te maken op het spreekuur van de verloskundige die je bevalling begeleid heeft.

Wij hopen dat jullie tevreden zijn over de ontvangen. Ook indien jullie op- of aanmerkingen hebben of feedback willen geven over onze begeleiding, dan horen wij dit graag! Hiervoor verwijzen wij jullie naar onze cliëntenenquête.

Ook vinden we het leuk als jullie je ervaringen delen op onze website!

Voor meer informatie over herstel na de bevalling van je bekkenbodem, verwijzen we je naar de folder Bekkenbodem na de bevalling.